Nederlandse Wing Chun Federatie

DE OUDESTE WING CHUN STROMING VAN NEDERLAND
Logo van de Nederlandse Wing Chun Federatie De Nederlandse Wing Chun Federatie is een voortzetting van de inzet van Sigung Wong Kiu die het Wing Chun Kung Fu in 1973 in Nederland invoerde. De Nederlandse Wing Chun Federatie heeft ten doel het doen praktiseren van het Wing Chun Kung Fu in zijn meest originele en gehele vorm zoals overgedragen door Sigung J. Wong Kiu en zijn opvolger de Cheung Moon Yan, Sifu D. Wachtberger.

Het bestuderen van het Wing Chun zoals het oorspronkelijk bedoeld is, als een zeer bruikbare en efficiënte gevechtskunst. Dit door de ontstaans legende, de vijf principes en de vormen te bestuderen, uit te leggen en toe te passen in training en gevecht. Het beoefenen van het Wing Chun als vecht- of wedstrijd discipline komt op de tweede plaats.

De Nederlandse Wing Chun Federatie beoogt de beoefenaren de theoretische en praktijk gerichte zijde van het Wing Chun Kung Fu, eveneens de bij deze stijl toebehorende levenshouding en de sociale en mentale instelling, aan te leren en de harmonie en eendracht onder alle Wing Chun beoefenaren te vergroten.

LERAREN ZIJN RIJKSGEDIPLOMEERD

– of in opleiding hiervoor
De Nederlandse Wing Chun Federatie heeft leraren
die rijksgediplomeerd zijn en geniet daarmee een Rijkserkenning. Sifu D. Wachtberger is door Sigung Wong Kiu benoemd tot zijn wettelijke opvolger en is de enige die van Sigung Wong Kiu een leraren diploma heeft gekregen en nog in diens les geeft.

ERKENNING
Als een school of organisatie deze erkenning niet heeft hoeft het beslist niet een slechte school of organisatie te zijn. Maar als een school deze erkenning aanvraagt en niet ontvangen heeft maar er later op af geeft zegt dat wel veel over deze school, niet over de erkenning.

De Nederlandse Wing Chun Federatie is er trots op deze Rijkserkenning te bezitten. Er is hier uiteindelijk hard voor gewerkt.

Op school brengt u uw kind naar een bevoegd sportleraar.
Voor het Wing Chun Kung Fu doet u natuurlijk hetzelfde.
Voor Wing Chun gaat u naar de Nederlandse Wing Chun Federatie.